მე-7 საერთაშორისო ტურნირი პრეზიდენტის თასიუკან

მე-7 საერთაშორისო ტურნირი პრეზიდენტის თასი

"იაკოდოს" ფედერაციიდან მონაწილეობას ღებულობდა ოთხი სპორტსმენი:
  აბეწვაშვილი ოთარი 11w.(-35) I ადგილი
  აბულაძე ბესო 12-13 w.(-50) I ადგილი
  ტოტიკაშვილი გიორგი 14-15w.(-70) I ადგილი
  მსხვილიძე გიორგი 18-34w. (-84) III ადგილი