თავის.უ.ფლობის ხელოვნების კარატეს ფედერაცია "იაკოდოს" შავქამრიანები